4" x 3" x 3mm No BB Polish Brass Hinge

D-48
 
 

5" x 3-1/2" x 3mm No BB Polish Brass Hinge

D-45-PB
 
 

5" x 3-1/2" x 3mm S.Steel 2BB PVD coating Hinge

D-PVD-5"-CROWN
 
 

6" x 3-1/2" x 4mm S.Steel 4BB PVD coating Hinge

D-PVD-6"-CROWN
 
 

102x76x3mm 2BB SUS 304 Black Colour Door Hinge

D-43A-304-BLACK
 
 

127x89x3mm 2BB SUS 304 Black Colour Door Hinge

D-46-304-BLACK
 
 

76x76x2mm 2BB SUS 316 Door Hinge

D-40C-316
 
 

D-42

102 x 76 x 2mm (No Ball Bearing)
 
 

D-41

89 x 89 x 2.2mm