D-43

102 x 76 x 2mm (2 Ball Bearing)
 
 

D-43-304/316 Hinge Series

102 x 76 x 2mm (2 Ball Bearing)
 
 

D-43A Hinge Series

102 x 76 x 3mm (2 Ball Bearing)
 
 

D-45-304

SUS 304 127 x 89 x 3mm (No Ball Bearing)
 
 

D-46 Hinge Series

127 x 89 x 3mm (2 Ball Bearing)
 
 

D-47 Hinge Series

127 x 89 x 3mm (4 Ball Bearing)
 
 

D-52A-304

SUS 304 152 X 89 X 5MM 4BB Door Hinge
 
 

D-52B-304

SUS 304 6" X 4" X 4MM 2BB Door Hinge
 
 

D-4"-CRANK

SUS 304 4" X 3" X 3MM 2BB